WMO aanvragen

Wat is de Wmo?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Hoe kan ik ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?

De Wmo is bedoeld voor burgers die thuis ondersteuning nodig hebben om zo zelfredzaam te blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te blijven doen (te participeren) in de samenleving.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kunt u via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt u gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.

Stappenplan om hulp en ondersteuning vanuit de Wmo aan te vragen:

Welke Wmo-voorzieningen zijn er?

 1. Algemene voorzieningen
  Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:
  • Een boodschappendienst.
  • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
  • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
  • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.
  • Personenalarmering
 2. Maatwerkvoorzieningen
  Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:
  • Individuele begeleiding.
  • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
  • Aanbouw van de woning.
  • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
  • Toilet- en badkamer voorzieningen.
  • Antislip douche en een speciale douchezit.
  • Dagbesteding.

3. Vervoersvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

  • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
  • Aanpassing van de auto.
  • Een scootmobiel.
  • Een rolstoel.
  • Auto in bruikleen.
  • Vergoeding voor vervoer (per eigen auto).

Hiertoe behoren ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

  • Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
  • Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
  • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
  • Een parkeerfaciliteit.
  • Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Voorwaarden: kom ik in aanmerking?

Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Een maatwerk- of vervoersvoorziening wordt alleen na onderzoek door uw gemeente aangeboden. Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, moet u als burger voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 1. U verblijft rechtmatig in Nederland
 2. U bent Nederlander, u heeft een verblijfsvergunning op asielgronden of u heeft een reguliere verblijfsvergunning
 3. U bent woonachtig in de gemeente waarin u de aanvraag doet

Voor meer over de Wmo, zoals informatie over procedures, wetgeving en betrokken organisaties, kunt u terecht op de website van regelhulp. Ook de gemeente kan u helpen bij het geven van antwoord op vragen.

 

Bron : zorgwijzer.nl