WLZ aanvragen

Wat is Wlz?
Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Is een aanvraag zinvol?
Om te beginnen is het handig om te toetsen of een Wlz-aanvraag zinvol is. Dat hangt af van je persoonlijke situatie. De Webcheck Wlz van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) helpt je hierbij.

De Webcheck is niet vereist, maar geeft wel een goed idee of je in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz of een andere zorgwet.

Aanvraagprocedure
Als je mogelijk in aanmerking komt voor langdurige zorg kun je bij het CIZ een aanvraag indienen. Het is dan belangrijk dat je gegevens compleet zijn, zoals je persoonsgegevens en medische gegevens van je aandoening, beperking of handicap.

Je kunt op twee manieren een Wlz-aanvraag indienen, namelijk via:

Als je de aanvraag voor iemand anders doet, is het belangrijk om een ondergetekende machtiging mee te sturen.

  1. Het CIZ bekijkt of jij of jouw kind permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebt
  2. Normaal gesproken, ontvang je binnen zes weken een indicatiebesluit.
  3. Het besluit zal uitgebreid aan je worden toegelicht.

Bron : CAK, Zorgwijzer.nl