Wijkverpleging aanvragen

Zorg thuis regelen
Als je bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen. Je krijgt dat persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Onder wijkverpleging rekenen we ook intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg.

Aanvragen
Als je wijkverpleging wilt aanvragen neem je contact op met de wijkverpleegkundige. Dat kan via een thuiszorgorganisatie in jouw gemeente. Een overzicht van alle thuiszorginstellingen vind je op Zorgkaart Nederland:

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Wijkverpleging kan verzorgt worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Ziekenhuis
Voor patiënten die na ziekenhuisopname thuiszorg nodig hebben, kan er in het ziekenhuis (door de arts) een indicatie worden gesteld. Veel ziekenhuizen hebben een samenwerking met een thuiszorginstelling in de regio van de patiënt. Op die manier kan tijdig de juiste zorg worden georganiseerd en vindt er een goede overdracht van zorg plaats.

Bron : zorgwijzer.nl

Informatie en Contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Eerst Verantwoordelijke Medewerker van wijkverpleging. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : wmobureau@thuiszorgevital.nl​