Wijkverpleging

Zorg thuis regelen
Als u bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen. U krijgt dan persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Onder wijkverpleging rekenen we ook intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg.

Aanvragen
Als u wijkverpleging wilt aanvragen neemt u contact op met de wijkverpleegkundige. Dat kan via een thuiszorgorganisatie in uw gemeente. Een overzicht van alle thuiszorginstellingen vindt u op Zorgkaart Nederland:

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de zorg aan huis wordt geleverd. Wijkverpleging kan verzorgd worden als zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Ziekenhuis
Voor patiënten die na ziekenhuisopname thuiszorg nodig hebben, kan er in het ziekenhuis (door de arts) een indicatie worden gesteld. Veel ziekenhuizen hebben een samenwerking met een thuiszorginstelling in de regio van de patiënt. Op die manier kan tijdig de juiste zorg worden georganiseerd en vindt er een goede overdracht van zorg plaats.

Bron : zorgwijzer.nl

Informatie en contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de zorg coördinator. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : wmobureau@thuiszorgevital.nl​