Welzijn

Welzijn

driestroomEvital werkt samen met verschillende organisaties. Momenteel staat de samenwerking met de organisatie Driestroom centraal. Evital heeft medio 2011 kennisgemaakt met Driestroom. Voor meer informatie en achtergrond over deze bijzondere samenwerking kunt u lezen in het artikel hiernaast.

Sinds september 2011 is Evital samen met Driestroom en Zorgbelang Gelderland gestart met het nieuwe project Kwartiermaker. Dit is een project waarbij de zorgaanbieders de cliënten ondersteunen bij het creëren van sociale netwerken en hen stimuleren gebruik te maken van maatschappelijke activiteiten die door elke burger toegankelijk zijn op het gebied van welzijn, recreatie en daginvulling. Binnen de Kwartiermaker werkt Evital mee aan Steunpunt en Moedergroep. Voor meer informatie over deze projecten kunt u klikken op de projecten in de linkerbalk.