Wachttijden

Voor groepsbegeleiding en individuele begeleiding kent Thuiszorg Evital geen wachttijden. Momenteel zijn er voldoende vaardig personeel om vraagstukken direct op te pakken.

Voor huishoudelijke ondersteuning heeft Evital momenteel een wachtlijst ingezet. Enerzijds heeft dit te maken met een groeiende vraag, en anderzijds met een tekort aan personeel op landelijk niveau. Wij doen ons best om uw aanvraag binnen drie maanden in behandeling te nemen.