Wachttijden

Voor groepsbegeleiding en individuele begeleiding kent Thuiszorg Evital geen wachttijden. Momenteel zijn er voldoende vaardig personeel om vraagstukken direct op te pakken.

Voor huishoudelijke ondersteuning heeft Evital momenteel een wachtlijst ingezet. Enerzijds heeft dit te maken met een groeiende vraag, en anderzijds met een tekort aan personeel op landelijk niveau. Op dit moment is er een wachtlijst van 2 maanden (april 2024).