Veranderingen in de zorg 2020

In 2020 brengen nieuwe maatregelen in de zorg veel veranderingen met zich mee. Wat betekent dit voor u?

 

Wmo

In 2020 betaalt iedereen voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand. Uw inkomen of eigen (spaar)geld tellen hierbij niet meer mee. Woont u in een huishouden waarbij iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Elke gemeente bepaalt zelf of inwoners een eigen bijdrage moeten betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen of die hulp krijgen van een mantelzorger. Lees meer over de Wmo in 2020 (CAK).

Wlz

In 2020 veranderen verschillende regels en wetten binnen de Wlz (Wet langdurige zorg). Bekijk het overzicht van alle veranderingen op Langdurigezorg.nl (Rijksoverheid).

 

Zorgverzekering

De regering wil in 2020 de kwaliteit van zorg verbeteren en kosten besparen. Het maximale verplichte eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2020 gelijk op € 385.

Het minimale bedrag dat u betaalt voor een zorgverzekering heet de zorgpremie (Rijksoverheid). Voor het jaar 2020 is de gemiddelde zorgpremie €1415. Dit is gemiddeld € 118 per maand. Dat is € 3 per maand meer dan in 2019. Premies verschillen per zorgverzekeraar en per verzekering.

Voor mensen met lage inkomens wordt de maximale zorgtoeslag in 2020 verhoogd. Voor alleenstaanden gaat het om een stijging van €60. Voor meerpersoonshuishoudens is dit € 84.

Lees meer over de veranderingen in de zorg in 2020 (Rijksoverheid).

Meer informatie

Eigen bijdrage voor zorg
Wetten en regels in de zorg

bron (regelhulp.nl)