Uitsluitingscriteria

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Die de hulp van Thuiszorg Evital niet accepteren;
 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Met wegloopgedrag;
 • Die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
 • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Met zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • Met psychoses;
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Informatie en Contact
U kunt voor meer informatie over de uitsluitingscriteria contact opnemen met ons.
Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : info@thuiszorgevital.nl