Project: Samen zijn wij gelukkig

Inleiding
Eenzame en kwetsbare senioren zullen niet snel uit zichzelf een passende activiteit of vertrouwde omgeving vinden waar zij uit eigen beweging naar toe zullen stappen. Wij richten ons op de probleemfactoren die daarbij meespelen. Dit gaan we gefaseerd aanpakken en uitrollen. In eerste instantie hebben wij aandacht voor die groep senioren die vanwege mobiliteit (problemen) niet buitenshuis kunnen of durven te gaan. Wij hebben aandacht voor mobiliteit en vervoer. Daarnaast brengen wij overige probleemfactoren in beeld. We laten zien dat deze complexiteit van factoren ook een gemeenschappelijke deler hebben. In ons atelier en ontmoetingsplek bieden wij een  totaalconcept waarbij ouderen vertrouwd dichtbij kunnen ervaren en zijn.

Begeleiders en  vrijwilligers en het atelier en ontmoetingsplek  zijn gefocust op het welzijn van de ouderen . We houden rekening met persoonlijke situaties, waarbij we de kracht en kwaliteit van mensen centraal stellen en gericht zijn op de ontwikkeling. Werken in uw eigen tempo om het maximale uit uzelf te halen. Iedereen heeft talent en wij zijn er voor iedereen die daar werk van wil maken. Wij bieden een laagdrempelig sociaal- en welzijn netwerk met begeleiding van professionals en vrijwilligers waar mensen  elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen helpen.

Dit project is een samenwerking tussen Stichting Ruya en Evital.

Visie van Stichting Ruya is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen in kwetsbare groepen in de samenleving, in het bijzonder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door hen mogelijkheden te verschaffen tot het verrichten van zinvol vrijwilligerswerk, en hen daarbij te begeleiden.

Het concept
Wij leren, faciliteren en assisteren ouderen contact te maken door activiteiten aan te bieden waar de ouderen ook actief bij blijven en daardoor enige vorm van zelfstandigheid kunnen behouden.

Doel
We willen activiteiten aanbieden aan mensen die nu eenzaam thuis zitten maar geen indicatie hebben voor dagopvang of niet voldoende dagdelen indicatie toegekend krijgen. Stichting Rüya richt zich daarbij zowel op allochtone als autochtone cliënten in Arnhem en omgeving.  Naast activiteiten moet er ook ruimte zijn voor spontane ontmoeting. Door deelname aan activiteiten en het aanreiken van specifieke handvatten/adviezen in het atelier en ontmoetingsplek dat Rüya in Arnhem ter beschikking heeft, krijgen ouderen ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en krijgen ze ook meer sociale contacten.

Met ons initiatief stimuleren wij ouderen om in contact te komen met andere ouderen en vrijwilligers (activiteiten worden begeleid door vrijwilligers). Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren die bij hun passen. Ook hebben we een divers aanbod zoals kunst & creativiteit, koken en gezamenlijk eten, voorlichtingen over verschillende thema’s, yoga, bewegingsactiviteiten gericht op valpreventie, Nederlandse taalles en uitstapjes voor integratie.  Momenteel wordt er al gebruik gemaakt van deze activiteiten door ouderen die in aanmerking komen voor dagbesteding of activerend werk. Er is echter een grote groep ouderen die hier niet onder vallen. Rüya probeert hen zoveel mogelijk te bereiken en hierbij te betrekken vanuit haar sociaal maatschappelijk rol. Dit is niet altijd financieel haalbaar.

Wij zien dat ouderen heel veel baat en plezier hebben bij deze ontmoetingen waarbij ze in een omgeving komen met anderen.

Financiering: Oranje fonds steunt driejarige project sinds 2017. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten

Doelgroepen
Zelfstandig wonende ouderen van allochtone afkomst ervaren steeds vaker meervoudige problemen die elkaar in snel tempo kunnen versterken. Door deze senioren een stimulerend, laagdrempelig en uitnodigend programma aan te bieden, wordt het inschakelen van intensievere professionele zorg uitgesteld.

Uitgangspunt is de eigen kracht van de ouderen  en hun persoonlijke netwerk. We gaan uit van de mogelijkheden, wensen en ideeën die de ouderen zelf hebben en niet van beperkingen en problemen.

Onderzoek laat zien dat het een goede remedie tegen eenzaamheid is om mensen uit te nodigen zich ergens voor in te zetten. We weten ook dat een deel van de bezoekers van dagactiviteiten vanwege eenzaamheid daar aan deelneemt. Die mensen hoeft u dus eigenlijk niet “bezig te houden”, die kun u juist vragen om actief te worden.’ ‘En dan snijdt het mes aan twee kanten. Mensen blijven meedoen en het scheelt de samenleving geld’.

Activiteit: kunstatelier
Resultaat: creatief bezig zijn en ontdekken van hun talenten.

Activiteit: koken en gezamenlijk eten
Een culinaire reis door alle culturen: in onze keuken maakt u het mee. Het gezamenlijk opstellen van een menu kaart, de daarbij behorende boodschappenlijst en de tafel beschikking bepalen. Dit zijn de activiteiten die wekelijks uitgevoerd worden in onze keuken. Samen proeven, samen proberen en samen genieten.
Resultaat: samenzijn, ontmoeting, gezelligheid en gezond eten.

Activiteit: de GO-WIN- cursus

Resultaat: doel dat ouderen zelfmanagementvaardigheden leren waardoor hun welbevinden wordt vergroot. Zij vergroten hun vaardigheden, staan positiever in het leven en ervaren meer zelfregie in hun leven.

Activiteit: yoga
Resultaat: ontspanning en bewegen.

Activiteit: uitjes/ uitstapjes.
Resultaat: uit isolement halen en tegelijk ook Nederland beter leren kennen (Integratie).

Activiteit: voorlichting over verschillende thema’s zoals over valpreventie, depressie, angststoornissen, diabetes en gezond voeding, homoseksualiteit en achterlating in hun eigen land.
Resultaat: bevorderen gezondheid en bewustwording gezond gedrag.

Activiteit: samen zingen in een koor onder begeleiding van een muziekdocent.
Resultaat: ontspannen en geheugenoefening.

Activiteit: Nederlandse taalles. De meeste deelnemers zijn analfabeet. Wij laten objecten zien zoals een telefoon, beker, stoel, tafels, gezicht, handen, benen enz. Dit herhalen wij wekelijks zodat de deelnemers op deze manier nieuwe Nederlandse woordjes leren.
Resultaat: meer kennis van de Nederlandse taal en minder afhankelijkheid.

Activiteit: bewegingsactiviteiten gericht op valpreventie en in balans blijven.
Resultaat: valincidenten voorkomen en inactiviteit verminderen,

Activiteit: bijeenkomst turks sprekende psycholoog.
Resultaat: ontwikkeling op het sociaal en emotioneel gebied en bewustwording gedrag.

Activiteit: ontspanning massage en schoonheidsbehandeling voor ouderen.
Resultaat: verdriet en sterke emoties als boosheid verzachten tijdens massage en veranderen in rust. Door deze innerlijke rust worden lichamelijke ongemakken draaglijker en ontstaat er een gevoel van tevredenheid.

Haal- en brengservice
Voor de ouderen, die niet zelf de mogelijkheid hebben om naar ons atelier te komen hebben we een haal- en breng service.

Resultaat:

    1. We stimuleren allochtone ouderen en jongeren om zich in te zetten voor allochtone ouderen die eenzaam thuis zitten.

    2. We activeren kwetsbare allochtone ouderen om weer maatschappelijk actief te worden en een sociaal netwerk op te bouwen.

    3. Alleenstaande moeders activeren dmv vrijwilligerswerk.

Organisatie locatie
Het atelier en ontmoetingsplek, gelegen aan de Blankenweg 39, 6827 BW Arnhem,  wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers en vrijwilligers coördinator.