PREM rapport

Wat is PREM ?

De afkorting PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. Dit is een gestandaardiseerde
methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en rapporteren. De PREM wordt
uitgevoerd via een korte vragenlijst die ingaat op ervaringen met het zorgproces (structuur en proces).
Er wordt nagegaan hoe patiënten zaken als informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak
hebben ervaren.

Door wie is het uitgevoerd?

De meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van Thuiszorg Evital.
Triqs is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij
zorginstellingen. Triqs beschikt over het certificaat ‘ISO 20252’.

Hieronder kunt u het PREM rapport over het jaar 2023 downloaden/bekijken.