Opleidingen

Werken bij thuiszorg Evital betekent een continue persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen in onze dienstverlening vinden wij dat onze medewerkers c.q. zorgverleners goed geschoold moeten zijn en dat hun kennis en bekwaamheden op peil blijven. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de opleidings- wensen en behoeftes van de medewerkers c.q. zorgverleners. In samenwerking met diverse onderwijsinstellingen worden onze medewerkers opgeleid.