Missie

Thuiszorg Evital wil een excellente zorgverlener zijn in Arnhem en Nijmegen.

Evital excelleert in de kwaliteit van de dienstverlening, de vertrouwensrelatie met cliënten en het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het leven. Dit blijkt uit waardering van cliënten, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en medewerkers. De zorgmarkt is voor Evital een maatschappelijk domein waarop de kwaliteit van de zorg optimaal moet zijn, tegen minimale kosten. Voor een integrale benadering en adequate hulpverlening is het van belang dat zorgorganisaties met verschillende specialismen zo goed mogelijk samenwerken.

De missie is verder uitgewerkt in de visie.