Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning
Uw mantelzorger is een hele belangrijke persoon als het gaat om zelfstandig wonen thuis. Onze wijkverpleegkundigen en coördinatoren zullen er dus ook alles aan doen om de mantelzorger te ondersteunen daar waar we kunnen. Maar soms is het ook nodig dat er extra hulp nodig is. Wij kunnen voor u een mantelzorgmakelaar inschakelen of bemiddelen bij een aanvraag voor respijtzorg zodat uw mantelzorger even tot rust kan komen. Mantelzorgmakelaar informatie

Voor meer informatie over de mantelzorg(makelaar) kunt u de volgende links gebruiken:

www.ditispasarnhem.nl/mantelzorg
www.mezzo.nl
www.mvtarnhem.nl
www.wijkteamsarnhem.nl
https://www.zorgvoorbeter.nl