Kosten zorg

Wijkverpleging
Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor dus geen eigen bijdrage te betalen.

Wmo
Voor Wmo-zorg in de vorm van huishoudelijke zorg of begeleiding betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld. Eenmaal per 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. De eigen bijdrage van het jaar 2020 is € 19 per maand. U kunt de eigen bijdrage voor uw situatie berekenen. Dit kan via de website van CAK.

Klik hier om de eigen bijdrage voor uw situatie te berekenen.

Wanneer geen eigen bijdrage ?

Ben u gehuwd of heeft u een partner? En is minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Heeft u een vraag over de eigen bijdrage? Dan kunt u terecht bij het CAK.

Wlz
Voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. Voor meer informatie over Wlz eigen bijdrage klik hier.

Zorg particulier inkopen
Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die inkopen, neem dan contact op met ons. Onze coördinator van de desbetreffende afdeling informeert u graag over de mogelijkheden en wachttijden.