Klachten regeling

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficiënt te kunnen behandelen presenteren wij u een klachtenregeling en een klachtencommissie.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Hieronder leest u wat u kunt doen bij ontevredenheid of bij een klacht.

Wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met ons.
Ook kunt u een klacht per e-mail en per post indienen. Voor de benodigde informatie klik hier.

Klachtenfuntionaris
Thuiszorg Evital is aangesloten bij branchevereniging SPOT. SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.
Het Klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntenorganisatie Ieder(in).

Tevens kunt u het klachtenreglement van SPOT raadplegen. Het Klachtenreglement vindt u hier rechts.

De informatiefolder indienen klacht (pdf)
Klik hier voor de informatiefolder indienen klacht (pdf)

Een klacht indienen
U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:

De klachtenregeling van Spot. (pdf)
Klik hier voor de klachtenregeling van Spot. (pdf)

Postbus 5135
1410 AC Naarden
Telefoonnummer: 035 – 54 27 51
E-mail: Klacht@verenigingspot.nl

 

De Geschilleninstantie
Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor de cliënt bevredigende oplossing, dan kan de cliënt een formele klacht indienen bij een erkende Geschilleninstantie. De organisatie is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil.

De reglement geschilleninstantie zorggeschil (pdf)
Klik hier voor de reglement geschilleninstantie zorggeschil (pdf)

Een klacht indienen
U kunt de geschilleninstantie Zorggeschil bereiken via:

Postbus 24018
3502 MA Utrecht
Telefoonnummer: 0561 618711
E-mail: info@zorggeschil.nl