Huishoudelijke ondersteuning


Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning
Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld iemand die u helpt met schoonmaken? Of iemand die u helpt met de was doen? Heeft u in uw omgeving niemand die deze taken kan overnemen ( bijvoorbeeld partner, huisgenoten, familie, kennissen of vrienden)? En bent u wel in staat om te bepalen welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan moeten worden? Dan komt u misschien in aanmerking voor de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor inwoners van Arnhem die:

  • 75 jaar of ouder zijn en zelfstandig wonen; en/of
  • Mantelzorg verlenen en daardoor extra hulp in hun eigen huishouden kunnen gebruiken; en/of
  • Tijdelijke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld om naar huis te kunnen na een behandeling in een ziekenhuis;
  • Geen zorg ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Hoe werkt het? 

  • U meldt zich telefonisch aan bij de centrale toegang huishoudelijke ondersteuning via 088-2260066
  • De medewerker centrale toegang brengt uw situatie in kaart en bekijkt wat in uw situatie van toepassing is.
  • Indien van toepassing meldt de medewerker u aan bij een thuiszorgorganisatie.
  • U bepaalt in overleg het aantal uren, met een maximum van 2,5 uur per week, de taken en het tijdstip waarop de ondersteuning komt.
  • U tekent een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie.

Wmo- huishoudelijke ondersteuning maatwerkvoorziening
Cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Om deze zelfstandigheid te handhaven dan wel te
bevorderen, kan huishoudelijke ondersteuning worden ingezet.
Bij de inzet van huishoudelijke ondersteuning staan zelfregie van de cliënt centraal. De
huishoudelijke ondersteuner onderzoekt samen met de cliënt diens eigen kracht en leerbaarheid.
Alleen in de situatie waar gebruikelijke zorg niet aan de orde is, waar eigen mogelijkheden (eigen
kracht en leerbaarheid, mantelzorg, burenhulp, overig eigen netwerk, e.d.) niet of onvoldoende
aanwezig zijn, wordt ondersteuning ingezet bij de activiteiten die het voeren van een huishouding
met zich meebrengt of worden deze activiteiten overgenomen.

Bent u inwoner van Regio Gelderland en heeft u een zorgvraag of ondersteuning nodig, dan kunt u terecht bij het lokale team of de lokale toegang van uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van zorg of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd(zorg).

Een verwijzing of doorverwijzing van gecontracteerde zorg gebeurt in eerste instantie via het lokale team of de lokale toegang van de woongemeente van de zorgvrager. De medewerker van het lokale team of toegang kijkt samen met de inwoner naar de passende invulling van de zorgvraag. Zodra de indicatie verstrekt is, komt de coördinator huishoudelijke ondersteuning bij u op gesprek over de invulling van uw zorg.

Thuiszorg Evital is gecontracteerd voor de onderstaande producten :

Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning
Combi- ondersteuning thuis
Huishoudelijke ondersteuning

U kunt hier controleren of Thuiszorg Evital binnen uw gemeenten gecontracteerd is.

Aanmelden
Klik hier voor de contact pagina van Wijkteams Arnhem. Hier kunt u een afspraak inplannen met een wijkcoach.

Informatie en contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de coördinator huishoudelijke ondersteuning. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : huishoudelijkeondersteuning@thuiszorgevital.nl​

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure neemt u contact met ons op.