GGD opent telefoonlijn voor coronatests zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag met voorrang op het coronavirus laten testen. De GGD en het ministerie van Volksgezondheid hebben maandag om 8.00 uur het nummer 0800-81 01 opengesteld, zodat deze groep direct een afspraak kan maken.

De GGD meldde van tevoren op een paar duizend tests per dag voor deze twee specifieke groepen te rekenen. Een woordvoerder van de GGD laat in een reactie aan NU.nl weten dat de lijn inderdaad “enige opstartproblemen” heeft. “Maar laat mensen vooral in de middaguren nog een keer proberen te bellen; dan moet het zeker lukken.”

Om er zeker van te zijn dat alleen docenten en verplegend personeel het nummer bellen, vinden er twee controles plaats: de beller wordt eerst aan de telefoon gecontroleerd en vervolgens ook in de teststraat. Zij hebben een verklaring nodig van hun werkgever waaruit blijkt dat zij tot de doelgroep behoren.

De overheid heeft werkgevers gevraagd om erop toe te zien dat hun werknemers niet onnodig gebruikmaken van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. De voorrangsregeling geldt tijdelijk, totdat de capaciteit van de normale teststraten weer in orde is.

Kabinet wilde lange tijd geen onderscheid maken

Het kabinet wilde lange tijd geen onderscheid tussen beroepsgroepen maken, maar ging naar aanleiding van bezorgdheid over personeelstekorten in de Tweede Kamer toch met de GGD in gesprek over de mogelijkheden.

Vanwege een tekort aan capaciteit in de laboratoria die tests analyseren en de groeiende vraag naar coronatests, staan de teststraten van de GGD’s onder druk. Het aantal testaanvragen ligt momenteel hoger dan wat de GGD’s aankunnen, waardoor mensen langer moeten wachten op een afspraak en de bijbehorende uitslag.

Voorrang geldt alleen voor specifieke essentiële groepen

In het onderwijs gaat het om personeel in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. De minister meldt dat zij voorrang krijgen als dat nodig is om te voorkomen dat kinderen geen onderwijs kunnen krijgen. De regeling geldt niet voor medewerkers van de kinderopvang.

Ook een deel van het zorgpersoneel krijgt voorrang. Het gaat hierbij om medewerkers die zich onder meer niet kunnen laten vervangen door een collega en daarnaast essentieel zijn voor de patiënten- en cliëntenzorg en de continuïteit van zorg.

De Jonge heeft snel meer testcapaciteit beloofd

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge is bezig met het vergroten van de labcapaciteit. Hiervoor heeft hij onder meer afspraken met drie partijen in het buitenland gemaakt. Hij verwacht dat de capaciteitsproblemen begin oktober zijn opgelost. Pas als er meer labcapaciteit beschikbaar is, kan de testcapaciteit verder worden opgeschaald.

Nu kunnen dagelijks bijna 37.000 coronatests uitgevoerd worden. De minister hoopt dat dit er eind september 50.000 per dag zijn.

Bron: nu.nl