Elektronisch cliëntendossier

Uw eigen zorgdossier digitaal
Wanneer u bij ons in zorg komt wordt u eigenaar van uw zorgdossier. Dit zorgdossier is altijd digitaal beschikbaar en actueel. U bepaalt zelf via Caren Zorgt wie u toegang geeft tot uw dossier. U kunt vanaf Caren Zorgt ook de planning inzien. Zo kunnen bijvoorbeeld uw kinderen van thuis uit meelezen wanneer u zorg krijgt en hoe de verzorging die dag is verlopen, echter kan dit alleen wanneer u uw kinderen toegang geeft tot uw elektronisch cliënt dossier. Wanneer u hier vragen over heeft, stel ze gerust.