Cliëntveiligheid

Medicatiebeleid
Ons beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.

Reanimeren wel/niet
De wijkverpleegkundige zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is dit met de huisarts besproken en vastgelegd dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen in de thuiszorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregelen die een cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de cliënt niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de cliënt niet zelf kan opstaan. ook zullen wij geen zorg verlenen als de cliënt duidelijk laat merken dat hij/zij dit niet wil. Wij volgen hierin de Wet Zorg en Dwang.