Tevredenheidsonderzoek (CQI)

Wat is CQI?
De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde
systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze systematiek
is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers
and Systems)-systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the
patient’s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten.

Door wie is het uitgevoerd?
De meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van Thuiszorg Evital.
Triqs is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij
zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. Triqs beschikt
over het certificaat ‘ISO 20252’.

Beoordeling
Aan cliënten is gevraagd om op een schaal van 0 tot en met 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat zij de zorginstelling aanbevelen bij vrienden en familie. De berekende Net Promotor Score (NPS) op basis van de aanbevelingsvraag bedraagt 42 . Het gemiddelde rapportcijfer voor de zorginstelling is een 8,59.

Hieronder kunt u de CQI rapport over het jaar 2019 downloaden/bekijken.