Tevredenheidsonderzoek (STEPS)

Wat is STEPS?
Voor deze meting is gebruik gemaakt van de door Triqs ontwikkelde STEPS vragenlijst voor cliënten
die zorg of hulp thuis ontvangen. De afkorting STEPS staat voor (Scientific Triqs – Evaluation Public
Services). STEPS is een aanvulling op de veelgebruikte PREM-meting. De PREM is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en rapporteren.

Door wie is het uitgevoerd?
De meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van Thuiszorg
Evital. Triqs is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij
zorginstellingen. Triqs beschikt over het certificaat ‘ISO 20252’. Dit certificaat toont aan dat Triqs
voldoet aan alle eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksprojecten.

Algeheel oordeel
Aan respondenten is gevraagd om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is
dat ze de organisatie bij anderen zouden aanbevelen. De berekende Net Promotor Score (NPS) op
basis van de aanbevelingsvraag bedraagt 38.

Het gemiddelde rapportcijfer voor de zorginstelling is een 8,44.

Hieronder kunt u de STEPS rapport over het jaar 2022 downloaden/bekijken.