Begeleiding

Heeft u ondersteuning nodig bij uw dagelijkse gang van zaken? Verkeert u in een kwetsbare positie en begint u uw grip op het dagelijkse leven kwijt te raken? Onze ambulante begeleiders kunnen u hierbij helpen!  Zij kunnen u stimuleren om in korte tijd uw zelfredzaamheid te vergroten.
Wij bieden uiteraard ook begeleiding aan dementerende ouderen, mensen met lichamelijke beperkingen en bij opvoeden van kinderen in moeilijke gezinssituaties.

Thuiszorg Evital is gecontracteerd voor de onderstaande producten :

Begeleiding specialistisch
Begeleiding basis
Begeleiding specialistisch jeugd
Begeleiding basis jeugd

U kunt hier controleren of Thuiszorg Evital binnen uw gemeenten gecontracteerd is.

Begeleiding basis
Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Indien dit
niet meer mogelijk is, zal ambulante begeleiding zich richten op het stabiliseren en voorkomen van
verdere terugval in de zelfredzaamheid. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zelfstandiger in de
maatschappij te staan. De begeleiding kan zich richten op alle leefgebieden voor zover nodig:
zelfstandig wonen, werk, participatie, sociale contacten, financiën, gezondheid/persoonlijke
verzorging en dergelijke.

Doel
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.

Grondslag/doelgroepen
Een somatische (SOM), psychiatrische (PSY) of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, NAH, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met matige of zware beperkingen op het terrein van en/of:

1. Sociale redzaamheid;
2. Het bewegen en verplaatsen;
3. Het psychisch functioneren;
4. Het geheugen en de oriëntatie;
5. Het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag. Voor mensen van alle leeftijden.

Begeleiding specialistisch

Doel
Realisatie van “beschikbaarheid en specialisatie van begeleiding”, waardoor de cliënt erop kan rekenen dat de zorgaanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen redelijke tijd.

Grondslag/Doelgroepen
Cliënten die zijn aangewezen op BG en die – door de aard van hun chronische fysieke en/of psychische ziekte en beperkingen – naar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten inroepen buiten de afgesproken vaste tijden. Een somatische (SOM), psychiatrische (PSY) of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap. Voor mensen van alle leeftijden.

Persoonlijke verzorging
Doel
Opheffen van een tekort aan of het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Ondersteuning bij ADL houdt in: het ondersteunen bij, het stimuleren van, het aanleren van of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging. Daarbij is ook zorg inbegrepen die in directe relatie staat tot de ondersteuning bij ADL, bijvoorbeeld het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt.

Activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, of zintuiglijke handicap.

Bent u inwoner van Regio Gelderland en heeft u een zorgvraag of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij het lokale team of de lokale toegang van uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van zorg of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd(zorg).
Een verwijzing of doorverwijzing van gecontracteerde zorg gebeurt in eerste instantie via het lokale team of de lokale toegang van de woongemeente van de zorgvrager. De medewerker van het lokale team of toegang kijkt samen met de inwoner naar de passende invulling van de zorgvraag. Zodra de indicatie verstrekt is, komt de coördinator begeleiding individueel bij u op gesprek over de invulling van uw zorg.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemandateerde professionals in de lokale toegang (sociaal wijkteam, consulenten), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp.

Aanmelden

Klik hier voor de contact pagina van Wijkteams Arnhem. Hier kunt u een afspraak inplannen met een wijkcoach.

Informatie en Contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de coördinator begeleiding individueel. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : begeleiding@thuiszorgevital.nl