Begeleiding groep

Voelt u zich geïsoleerd? Kunt u in verband met lichamelijke of geestelijke beperkingen niet deelnemen aan sociale activiteiten in uw buurt? Thuiszorg Evital helpt u graag om u uit de isolement te halen en in contact te brengen met anderen.

Thuiszorg Evital organiseert 5 dagen per week dagactiviteiten waar cliënten aan deel kunnen nemen. De groepen en de activiteiten worden zodanig samengesteld dat in elke behoefte lichamelijke en geestelijk capaciteit kan worden voorzien. Tijdens de dagbesteding worden de cliënten gestimuleerd zich in te zetten voor activiteiten betreft educatie en vorming, lichamelijke ontwikkeling, ontmoeting, geheugentraining en gezamenlijk te koken en eten.

Thuiszorg Evital heeft veel ervaring met cliënten met een migratieachtergrond. Wij werken samen met de wijkverpleegkundigen die regelmatig voorlichtingen en presentaties geven over diverse onderwerpen zoals: angststoornissen, valincidenten bij ouderen, gezonde voeding etc. Wij richten ons op de talenten van de cliënt. Bij de intake wordt er bekeken welk aanbod het beste past bij de cliënt. Indien u niet in staat bent om zelfstandig de locatie van de begeleiding groep te bezoeken, kan Evital het vervoer heen en terug verzorgen. Hiervoor moet u over een indicatie met vervoer beschikken.

Thuiszorg Evital is gecontracteerd voor de onderstaande producten :

Groepsbegeleiding ontwikkeling
Groepsbegeleiding stabiel

U kunt hier controleren of Thuiszorg Evital binnen uw gemeenten gecontracteerd is.

Bent u inwoner van Regio Gelderland en heeft u een zorgvraag of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij het lokale team of de lokale toegang van uw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van zorg of ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd(zorg).

Een verwijzing of doorverwijzing van gecontracteerde zorg gebeurt in eerste instantie via het lokale team of de lokale toegang van de woongemeente van de zorgvrager. De medewerker van het lokale team of toegang kijkt samen met de inwoner naar de passende invulling van de zorgvraag. Zodra de indicatie verstrekt is, komt de coördinator groepsbegeleiding bij u op gesprek over de invulling van uw zorg.

Aanmelden
Klik hier voor de contact pagina van Wijkteams Arnhem. Hier kunt u een afspraak inplannen met een wijkcoach.

Informatie en contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de coördinator groepsbegeleiding. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : groepsbegeleiding@thuiszorgevital.nl​