Activerend werk

Activerend werk
Activerend werk heeft als doel het ondersteunen van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving/willen werken en hierbij begeleiding nodig hebben. Voor deze cliënten wordt passend werk georganiseerd, zo lokaal en regulier mogelijk en gericht op ontwikkeling.

Voor wie?
Voor de inwoners van Arnhem. Vanaf 16 jaar tot aan pensioenleeftijd (beroepsbevolking) met grote afstand tot de
arbeidsmarkt die ondersteuning nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren/te kunnen werken.

 Uitgangspunten

  • Zo passend mogelijk: de kracht, kwaliteiten, mogelijkheden en ondersteuningsvraag van de cliënt staan centraal in relatie tot de gestelde doelen.
  • Zo lokaal mogelijk: werkplekken worden zoveel mogelijk in de nabijheid van de cliënt georganiseerd.
  • Zo regulier mogelijk: bij voorkeur vindt het werk plaats op een reguliere werkplek.
  • Gericht op ontwikkeling: waar mogelijk vergroten of anders versterken of behouden van de mate van participatie (gekoppeld aan de participatieladder) én op persoonlijk vlak: groei van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en betere zelfbeheersing en gezondheid.

Arrangementen Activerend Werk
We bieden de volgende arrangementen aan de doelgroep van activerend werk:
• Samen naar buiten (trede 1)
• Anderen ontmoeten (trede 2)
• Ondersteunen in de keuken, huishoudelijke afdeling, receptie, dagopvang en administratie (trede 3)
• Actief en matig zelfstandig, gericht op werk in de keuken, receptie, dagopvang, huishoudelijke afdeling, persoonlijke verzorging en administratie (trede 4)
• Betaald Werk met ondersteuning (trede 5)
• Betaald Werk, inwoner kan binnen de dagopvang, ambulante begeleiding, huishoudelijke afdeling, persoonlijke verzorging, keuken, receptie en administratie werken (trede 6)

Thuiszorg Evital is gecontracteerd voor de onderstaande producten :
Oriëntatiefase activerend werk
AW ontwikkeling naar trede 3
AW ontwikkeling naar trede 4
AW Stabiel op trede 3
AW Stabiel op trede 4

 

U kunt hier controleren of Thuiszorg Evital binnen uw gemeenten gecontracteerd is.

Aanmelden
Als u gebruik wilt maken van onze activerend werk, dan kunt u afspraak maken met uw wijkteam.

Klik hier voor de contact pagina van Wijkteams Arnhem. Hier kunt u een afspraak inplannen met een wijkcoach.

 

Informatie en Contact
U kunt voor meer informatie contact opnemen met de coördinator groepsbegeleiding. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 026-3513360 of mailen naar : groepsbegeleiding@thuiszorgevital.nl​