WLZ

Wanneer u een langdurige zorgvraag heeft kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg.

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

In de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:

  • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde.
  • Hulpmiddelen
  • Huishoudelijke hulp (soms)
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Zorg op basis van de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij u thuis.

Thuiszorg Evital kan onder de Wlz persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep en huishoudelijke hulp leveren in de eigen leefomgeving. Dit in de vorm van een modulair pakket thuis (mpt).

Bent u benieuwd naar wat Thuiszorg Evital voor u of uw naasten kan betekenen op het gebied van zorg onder de Wlz? Neem dan contact met ons op via het volgende nummer: 026 351 33 60 en vraag naar het zorgbureau.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg op basis van de Wlz kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naasten bij het regelen en de uitvoering van de langdurige zorg. Informatie over cliëntondersteuning kunt u vinden op de volgende websites:

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/onafhankelijke-clientondersteuning