Opvoedondersteuning

De meeste ouders hebben er niet voor geleerd. Het behoort als het ware “vanzelf” te gaan. Dat lukt echter niet altijd en dan is hulp meer dan welkom. Vaak wordt die in het informele circuit wel gevonden: familie, vrienden, de school, de contacten in de buurt en de sociale netwerken. Ouders raadplegen niet gemakkelijk een opvoedcentrum. Taalafstand én de cultuur vormen vaak een extra belemmering. Als ouders vragen hebben over de opvoeding zijn zij vooral op zoek naar iemand die ze kunnen vertrouwen.
Thuiszorg Evital beschikt over deskundig personeel op het gebied van opvoedondersteuning met kennis van eigen taal en cultuur die u hierbij kan begeleiden.

Bent u benieuwd naar wat Thuiszorg Evital voor u kan betekenen op het gebied van opvoedondersteuning of wilt u meer informatie over de procedures en mogelijkheden? Dan kunt u contact met ons zoeken via het volgende nummer: 026 351 33 60.