Kosten zorg

Wijkverpleging
Vanaf 1 januari 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor dus geen eigen bijdrage te betalen.

Wmo
Voor Wmo-zorg in de vorm van huishoudelijke zorg of begeleiding betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld. Eenmaal per 4 weken ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u in de brochure van het CAK of op haar website.

Wlz
Voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op de website van het CAK is een rekenhulp te vinden die u inzicht kan geven in de hoogte van uw eigen bijdrage bij afname van zorg gefinancierd vanuit de Wlz. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u in de brochure van het CAK of op haar website.

Zorg in natura of een PGB
Als onze wijkverpleegkundigen een indicatie voor u stellen, zullen zij u altijd informeren over de mogelijkheid van een PGB (Persoonsgebonden Budget). Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen. U moet er wel rekening mee houden dat u dan zelf een administratie moet bijhouden en zelf opdrachtgever of werkgever bent.
Met uw eigen zorgverzekeraar kunt u bespreken of u daarvoor in aanmerking komt. De voorwaarden staan ook in uw zorgpolis. Ga voor meer informatie naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of van PerSaldo.

Zorg particulier inkopen
Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die inkopen, neem dan contact op met ons. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden en wachttijden.