Klachtencommissie

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficient te kunnen behandelen presenteren wij u een klachtenregeling en een klachtencommissie.

Meld uw klacht!
Als u een klacht heeft, dan kunt u deze besprekenbij uw contactpersoon binnen Evital. Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van SPOT. Evital is namelijk aangesloten bij branchevereniging SPOT, waar de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk is georganiseerd.

SPOT
De Klachtenfunctionaris zal een persoonlijk gesprek met u aangaan om uw klacht te bespreken. (Daarnaast zal de Klachtenfunctionaris proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen). Wanneer dit niet positief uitpakt, dan zal een overleg worden georganiseerd, waarin u en thuiszorg Evital samenkomen om een oplossing te vinden voor de klacht. De Klachtenfunctionaris kan eventueel deskundigen uitnodigen of raadplegen. De Klachtenfunctionaris zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht advies uitbrengen.

Tevens kun u het klachtenreglement van SPOT raadplegen. Het Klachtenreglement vindt u hier.

U kunt de Klachtenfunctionaris van SPOT bereiken via:
Klacht@verenigingspot.nl
www.verenigingspot.nl/klachten
Telefoonnummer: 035 – 5427517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

De Geschillencommissie
Als de ondersteuning door de Klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigde oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. De Geschillencommissie geeft een bindend advies.

U kunt de geschilleninstantie Zorggeschil bereiken via:
Postbus 24018
3502 MA Utrecht